24/7 ИТЕН СЕРВИС

Услуга за влечење и помош на патиштата
Служба за влечење п обезбедува 24-часовна услуга за влечење. Ние ги  пренесуваме сите видови на возила.
ДОСТАПНИ СМЕ 24 ЧАСА – 365 ДЕНА ВО ГОДИНА!