Варса транс – помош при транспорт на возила

Ние сме во состојба да ги транспортираме сите видови на возила.  Имаме специјални возила опремени за транспорт на нови патнички возила, возила што доживеале несреќа или дефект, превоз на земјоделски и градежни машини, приколки и чамци и друго.